Aktiviteter

Her vil det snart komme en oversikt over aktiviteter vi tilbyr!

Vi jobber med starte opp noen lavterskel aktiviteter som passer for alle. Dette kan være blant annet være treningskvelder, felles turer og lignende. Målet med disse aktiviteten vil være å skape et tettere miljø, der du kan trene på det du har behov for – men fortsatt få oppfølging fra instruktør og innspill fra andre!