Theo-Alyxander

Hundetrener og instruktør

Det er jeg som er innehaver og daglig leder av Hundelyst, og per i dag eneste som jobber under bedriftens navn. Siden jeg driver bedriften alene synes jeg at det er viktig å være synlig som person, og ikke bare under bedriftens navn. Her på denne siden vil dere kunne bli litt bedre kjent med meg som person, min kompetanse og mine verdier som hundetrener!


Kort om meg

Jeg har alltids vært lidenskapelig opptatt av dyr, med en spesiell forkjærlighet for hunder. Planen har alltids vært en utdannelse innenfor dyr, og til slutt fant jeg min plass innenfor trening og adferd på hund. Nå i dag har jeg fullført ettårig instruktørutdannelse, to års offentlig skolegang med hundefag, samt en rekke praksis og mindre kurs. Videre planlegger jeg å utdanne meg som adferdsterapeut på hund, og generelt sett fortsette med kompetanseøkning innenfor trening, adferd og helse på hund.

Relevant utdannelse

Per dags dato har jeg fullført tre relevante utdannelser: ettårig hundetrener- og instruktørutdannelse, to års offentlig skolegang med hundefag og en online søkshundutdannelse. Dersom du ønsker å lese mer i dybden om hver enkelt utdannelse kan du gjøre det her!


Erfaring med hund

Jeg har hele livet vokst opp med hund i familien, og fikk min første personlige hund året jeg fylte 13 år. Siden da har jeg holdt aktivt på med hund, både med egen hund men også engasjert meg i andres hundehold. Jeg har alltids trivdes med å holde på med hund, og har i store deler av livet holdt på med å passe andres hunder og bistått med trening.

I løpet av utdanningen har jeg også jobbet med mange forskjellige hunder. Jeg har lang og variert erfaring med hunder, men man blir aldri utlært på verken individ eller rase. For hver hund jeg møter får jeg en ny erfaring og ny kunnskap, det er noe jeg synes er ekstremt givende med å jobbe med hunder!

Utdannelser


Instruktørutdannelse

Hundesenteret AS
Ettårig utdannelse 2021

Dette er en instruktørutdanning gjennom et privat og etablert hundesenter. Utdanningen baserer seg på moderne hundetrening basert på positive treningsmetoder. Utdanningen inneholder variert pensum med teori og praksis, både på samlinger og arbeid hjemme. Utdanningen fullføres med avsluttende teoretisk og praktisk prøve.

Pensum i utdanningen:
– Pedagogikk
– Problemadferd
– Grunnferdigheter
– Hundesporter
– Treningsteknikker
– Samarbeid, lek og belønning
– Relasjon hund og menneske
– Hundens språk og signaler


Hundefag

Øya Videregående Skole
2020 – 2022

2020 – 2021 Naturbruk VG1
2021 – 2022 Heste og dyrefag VG2

To års offentlig fulltids utdanning i skole. Dette er et utdanningsprogram innenfor dyrefag, dersom man etter to års skole går ut i lære vil man få fagbrev som dyrefagarbeider. I løpet av skoleløpet har man varierende undervisning i teori og praksis. VG1 har totalt 113 timer utplassering i relevant bedrift i tillegg til undervisning på skolen, VG2 har 197 timer utplassert i relevant bedrift.


Søkshundutdannelse

Fjellanger Hundesenter AS
Online 2022

I kurset følger vi et valpekull gjennom et utviklingsprogram med mål om å få frem hunder med stort potensial for å bli gode tjenestehunder. Det vil bli gitt undervisning om hundens luktesans og forklart hvordan biologi og kjemiske grunnprinsipper må spille sammen når optimale betingelser for treining av søkshunder skal skapes. I de siste modulene vil det bli formidlet mer om systematikk og bruk av treningslogger. Der vil bli satt fokus på treningsprinsipper hvor tjenestehunder, søk og redning (SAR), sprengstoffhunder og bruk av hunder i forskning vil få et hovedfokus.

Pensum i utdanningen:
– Søksutvikling hos valper frem til 10 uker
– Forsterkningsutvikling
– Hundens luktesans
– Markeringstrening
– Søksutvikling 10 uker – 8 mnd
– Luktpersepsjon
– Systemantikk og treningslogg
– Tjenestehund RST-teknologi og forskning