Vår treningsfilosofi:

Vi baserer vår trening på grunnleggende vitenskapelige prinsipper rundt læringsteori. Her legger vi fokus på samhold og relasjon mellom hund og eier, noe som gjør at vi i stor grad fokuserer på positive innlæringsmetoder.

Vårt ønske er at hund og eier skal trives sammen, og ha et godt forhold bygget på tillit og respekt. Da er det viktig at man forstår hunden og trener i metoder som hunden er komfortabel med. Alle hunder er egne individer, og trenger personlig tilpassing i forhold til trening. Dette er en stor faktor i det å trene på en positiv måte.

Her vil vi skrive mer om hvordan man trener med positive metoder, som også legger grunn for hvordan vi jobber i forhold til våre kunder.

Oversikt over innhold:

Side 1: Vår treningsfilosofi
Side 2: De fire konsekvensene